Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας

Όροι Χρήσης
Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) www.emeiskaiodontiatros.gr αναφέρεται στο ακόλουθο κείμενο ως «χρήστης».

Ο διαδικτυακός τόπος www.emeiskaiodontiatros.gr αναφέρεται στο ακόλουθο κείμενο ως «www.emeiskaiodontiatros.gr».

Για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.emeiskaiodontiatros.gr ως μέσου πληροφόρησης και για την λήψη των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού είναι απαραίτητη η αποδοχή των ακόλουθων όρων από το χρήστη:
Το περιεχόμενο του www.emeiskaiodontiatros.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές ή θεραπείες, για τις οποίες υπεύθυνος είναι ο προσωπικός ιατρός του κάθε χρήστη. Η www.emeiskaiodontiatros.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος υγείας οποιουδήποτε χρήστη. Δια της αποδοχής των παρόντων όρων, ο χρήστης απαλάσσει την www.emeiskaiodontiatros.gr από οποιαδήποτε ευθύνη και απαίτηση αστικής ευθύνης.

Σας ενημερώνουμε ότι το www.emeiskaiodontiatros.gr διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και των προσωπικών σας δεδομένων που μας γνωστοποιείτε.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της www.emeiskaiodontiatros.gr και υπόκειται στο νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση, αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας εταιρίας.

Το www.emeiskaiodontiatros.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του. Κάτω από αυτή τη συμφωνία, το www.emeiskaiodontiatros.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισαγάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς επίσης να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και πλήρωσής του. Το www.emeiskaiodontiatros.gr θα δημοσιεύει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό (π.χ. Internet, e-mail κ.λπ.). Όποια χρήση του www.emeiskaiodontiatros.gr από τους χρήστες μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται στους νέους όρους χρήσης.

To www.emeiskaiodontiatros.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

To www.emeiskaiodontiatros.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων στο δικτυακό τόπο www.emeiskaiodontiatros.gr. Η χρήση τους γίνεται με προσωπική ευθύνη του χρήστη.

To www.emeiskaiodontiatros.gr προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης του www.emeiskaiodontiatros.gr ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.emeiskaiodontiatros.gr προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρων όρων χρήσης από το χρήστη και συνιστά απόδειξη της αποδοχής των όρων αυτών από τον χρήστη του δικτυακού τόπου.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Διασφάλισης Ιδιωτικότητας

Με το ακόλουθο κείμενο η www.emeiskaiodontiatros.gr επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με την πολιτική της επί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της διασφάλισης της ιδιωτικότητας όσων επισκέπτονται και όσων χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της.

Η www.emeiskaiodontiatros.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο της να είναι ακριβή. Για το λόγο αυτό, κάθε πρόσωπο που έχει αποστείλει προς την www.emeiskaiodontiatros.gr μέσω της παρούσας ιστοσελίδας οποιαδήποτε στοιχεία ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ή την συμπλήρωση των στοιχείων που το αφορούν.

Η www.emeiskaiodontiatros.gr έχει ορίσει Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.