Θεραπείες / Ενδοδοντία

Aς γνωρίσουμε καλύτερα τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία

Ενδοδοντική θεραπεία ή κατά κόσμο απονεύρωση, είναι μια θεραπευτική μέθοδος που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επεμβάσεις που γίνονται στο εσωτερικό του δοντιού

Η Ενδοδοντική θεραπεία με απλά λόγια

Τι είναι η Ενδοδοντική θεραπεία;